Funkcja wykładnicza i logarytmiczna – Poziom Rozszerzony

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna – Poziom Rozszerzony

Kurs omawia dział Funkcja wykładnicza i logarytmiczna na poziomie rozszerzonym. Kurs składa się z 10 lekcji, a do każdej lekcji dołączone jest zadanie domowe z pełnym rozwiązaniem.

Z tego modułu dowiesz się m.in.:

  • co to jest funkcja wykładnicza i jakie ma własności?
  • jak szkicuje się wykres funkcji wykładniczej? Jak się go przekształca?
  • jak rozwiązywać równania i nierówności wykładnicze?
  • jak graficznie rozwiązuje się równania i nierówności?
  • jak rozwiązywać zadania z parametrem?
  • jak rozwiązywać równania i nierówności logarytmiczne?
  • co to jest funkcja logarytmiczna i jakie ma własności?
  • jak szkicuje się wykres funkcji logarytmicznej? Jak się go przekształca?
  • jak rozwiązywać zadania z dowodzenia z funkcji wykładniczej i logarytmicznej?
  • jakie zadania z wykorzystaniem funkcji logarytmicznej i wykładniczej pojawiły się na arkuszach maturalnych w ostatnich latach?

Ten moduł Kursu to część pełnego Kursu przygotowującego do matury rozszerzonej.

© 2020 Skuteczne Korepetycje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: pozioma.pl