Geometria Analityczna – Poziom Podstawowy

Geometria Analityczna – Poziom Podstawowy

 

Kurs składa się z prawie 8h materiałów wideo podzielonych na 9 wyjątkowych lekcji. W kursie „Geometria analityczna” znajdziesz odpowiedzi m.in. na takie zagadnienia:

 • jak obliczać długość odcinka oraz środek odcinka?
 • jak obliczyć współrzędne jednego końca odcinka mając dany jego środek?
 • jak wyznaczyć wzór na symetralną dowolnego odcinka?
 • jak wyznaczyć środek okręgu opisanego oraz środek okręgu wpisanego na trójkącie lub czworokącie?
 • jak w łatwy sposób obliczyć pole dowolnego trójkąta?
 • jak tworzyć wzory prostych prostopadłych i równoległych?
 • jak w bardzo łatwy sposób odbić punkt, odcinek lub figurę w symetrii względem osi Ox, Oy lub początku układu współrzędnych?
 • jak przekształcić wzór prostej z postaci ogólnej na kierunkową i odwrotnie?
 • jak obliczać punkty przecięcia na układzie współrzędnych?
 • jak numerować ćwiartki układu współrzędnych?
 • jak rozwiązywać zadania z parametrami?
 • jak stworzyć wzór prostej przechodzącej przez dane 2 punkty?
 • jak obliczać kąt nachylenia prostej do osi Ox?
 • jakim wzorem obliczyć odległość punktu od prostej i w jakich zadaniach go stosować?
 • jakiego typu zadnia najczęściej pojawiają się na maturze i jak nauczyć się je rozwiązywać?
 • jak rozwiązywać zadania maturalne z geometrii analitycznej za 4-5 punktów?
Zamówienie

67.00

PLN

97.00

PLN

Zamów

© 2020 Skuteczne Korepetycje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: pozioma.pl